Nordmøre interkommunale brann og redning søker

Brannkonstabler/røykdykkere

Vi har ledig flere faste stillinger som brannkonstabel/røykdykker ved Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR).  Stillingene er deltid tilsvarende 2 %.

Vi har behov for røykdykkere på følgende stasjoner: 

 • Bruhagen brannstasjon
 • Sætran brannstasjon 
 • Leira brannstasjon

Vi har behov for brannkonstabler på følgende stasjoner: 

 • Langøya brannstasjon
 • Veiholmen depot
 • Innsmøla depot

NIBR dekker alle oppgaver som er tillagt brann og redning for kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Beredskapsavdelingen består av kasernert mannskap i Kristiansund og deltidsmannskap i Averøy, Smøla og Aure. NIBR er også vertskommune for det interkommunale utvalget for akutt forurensning på Nordmøre

Som brannkonstabel er du en viktig ressurs for lokalsamfunnet ditt og hjelper til med å gjøre din kommune til et tryggere sted å bo. Stillingen tilsvarer timene som brukes på øvelser igjennom året. I tillegg kommer deltagelse på utrykninger som du selvsagt vil bli kompensert for. Det samme gjelder deltagelse på kurs som er nødvendig for stillingen.

Stillingen som deltidskonstabel vil for de fleste komme i tillegg til sin vanlige jobb. Derfor er det viktig at hovedarbeidsgiver samtykker til at du vil bli deltidskonstabel.

Vi har et mål om bedre kjønnsbalanse i brannvesenet og oppfordrer alle til å søke, og spesielt kvinner. 

Arbeidsområder

 • utrykningstjeneste, herunder brannbekjemping, trafikkulykker, akutt forurensning og redning 
 • delta på, og holde øvelser
 • førstelinje vedlikehold på beredskapsutstyr
 • andre oppgaver som er tillagt brann- og redningstjenesten

Kvalifikasjonskrav røykdykker

 • relevant fagbrev, utdannelse eller praksis
 • utrykningssertifikat kode 160, eventuelt være villig til å ta dette
 • fysisk og psykisk skikkethet til beredskap/utrykningstjeneste. Bestå fysisk test før ansettelse
 • være villig til å gjennomføre grunnkurs for deltids brannkonstabel i regi av Norges brannskole og annen pålagt opplæring
 • plettfri vandel, politiattest må fremlegges før ansettelse
 • førerkort klasse C, ønskelig også med C1E, eventuelt være villig til å ta dette
 • oppfylle krav om deltagelse på utkall og øvelser 

Kvalifikasjonskrav brannkonstabel

 • relevant fagbrev, utdannelse eller praksis
 • utrykningssertifikat kode 160, eventuelt være villig til å ta dette. Dette punktet gjelder kun for Langøya brannstasjon
 • være villig til å gjennomføre grunnkurs for deltids brannkonstabel i regi av Norges brannskole og annen pålagt opplæring
 • plettfri vandel, politiattest må fremlegges før ansettelse
 • klasse B96, BE elle være villig til å ta dette
 • for depotene på Veiholmen og Innsmøla må man disponere bil med tilhengerfeste som man kan bruke ved utkall
 • oppfylle krav om deltagelse på utkall og øvelser

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner, engasjert, og løsningsorientert
 • fleksibel og beslutningsdyktig
 • ærlig, lojal og tillitsvekkende
 • inneha god evne til å takle stress og høyt arbeidspress

Spesielle forhold i stillingen

Du må være bosatt i nærheten av aktuell stasjon, helst ikke lenger enn 6-8 minutters kjøretid fra stasjonen/depot. Du vil få utdelt varslingsutstyr som må bæres når man er tilgjengelig for utrykning.

Bekreftelse fra hovedarbeidsgiver på at man kan delta på utrykninger, øvelser og utdanning som man blir tilbudt.

Vi tilbyr

Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig utvikling, sammen med gode kolleger.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via Kristiansund kommune sitt rekrutteringssystem.

 Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

 

Del på:

Referansenr:

22/1758

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

10.10.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Nordmøre interkommunale brann og redning

Kontaktpersoner:

Allan Øren Olsen

mob: 92433089

Jørn Jensen

mob: 90950481

Adresse:

Bruvollveien 4 6530 Averøy