Bruhagen barneskole

Ved Bruhagen barneskole er det ledig

Vikariat som lærer

Vi har ledig vikariat som lærer i 100% stilling fra snarest og ut skoleåret for undervisning på 1. trinn med kontaktlæreransvar for ca. 12 elever.

Fagønsker: Allmennlærer, med fagønske innenfor spesialundervisning og kompetanse i begynneropplæring.

 Kvalifikasjoner

Godkjent undervisningskompetanse i basisfagene evt. annen pedagogisk utdanning 
Har grunnleggende digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemiddelmpetanse evt god systemforståelse

Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Tilsetting forutsetter at gyldig og tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.
Personlige egenskaper vektlegges.

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe systemisk med pedagogiske mål i et tett samarbeid med kollegaer og instanser skolen samarbeider med
Evne til å takle omskiftinger og høyt tempo
Har en tydelig positiv holdning til alle elevers faglige og sosiale utvikling
Er fleksibel og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
Er medskapende i samarbeidsprosesser
Evner å skape gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer
Evner å være en tydelig pedagogisk leder og klasseleder

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og arbeidsplasser der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
Avlønning etter sentral hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad sendes

Det ønskes elektroniske søknader. Link til søknadsskjema finner du til høyre på siden.

Vi ønsker at  du fyller ut søknadsskjemaet så fullstendig som mulig og legger ved vitnemål og attester.

 Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort

 

 

 

 

 

Del på:

Referansenr:

22/1740

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.10.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Bruhagen barneskole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Averøyveien 6530 Bruhagen