Hjemmebaserte tjenester

Vi har ledig stilling som

Avdelingskoordinator

Er DU den vi leter etter?

Er du en omsorgsfull, systematisk og innovativ sykepleier/vernepleier med stor arbeidskapasitet og et ønske om å skape godt miljø rundt deg? Har du i tillegg godt humør, en inkluderende personlighet, og tar utfordringer på strak arm, kan du være vår nye kollega i hjemmetjenesten på Averøy. Du blir i så fall ønsket velkommen inn i et miljø med stort fokus på faglig utvikling, innovasjon i tjenesten og interessante arbeidsoppgaver. Høres dette spennende ut? Vi gleder oss til å høre fra deg.

Vi har ledig 100% fast stilling som Avdelingskoordinator pt. Ladevangen omsorgsenter. Arbeidstid er pt. dagtid fra kl.08.00-15.30.

Stillingen innebærer blant annet ansvar for beboere og den daglige driften som personalforvaltning, møter og samarbeid med andre faggrupper som tildeling, fastlege, spesialisthelsetjenesten.  

 Ansvarsområde

Sørge for at det utøves pleie- og omsorg i samsvar med enhetens formål.
Journalansvarlig
Bruke kommunens fagsystem (Gerica)
Hovedansvar for brukeroppfølging.
Sørge for at tjenesten ivaretar dokumentasjonsplikten.
Samarbeide med spesialisttjenesten, fastlegene, tildeling mm.

Tett samarbeid med kommunens demenskoordinator.
Sørge for at brukernes individuelle behov ivaretas.
Vise interesse for faglig utvikling, og gi veiledning til nye/ andre arbeidstakere samt personale under utdanning.
Sørge for at det tas i bruk vekferdsteknologi der dette er mulig og være med på å fremme bruken av digital teknologi til det beste for brukerne og tjenesten.
Avdelingskoordinator skal jobbe for et godt arbeidsmiljø, samt samarbeide med BHT ved behov.
Generelt veiledningsansvar for brukergruppen.
Utføre andre oppgaver som pålegges av overordnet.

Avdelingskoordinatorerene er bindeledd mellom de ansatte og fagleder/enhetsleder og det forventes lojalitet mot fattede  avgjørelser og vedtak som omhandler tjenesten.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse
Til stillingen kreves norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
Det er ønskelig med videreutdanning innen ledelse, evt. forpikte seg til å starte lederutdanning innen 2 år. 

Ønskelig med videreutdanning innenfor Geriatri
Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.
Praksis som sykepleier/klinisk erfaring

Erfaringskompetanse:
Ledererfaring
Erfaring med å jobbe tverrfaglig 
Relevante datakunnskaper

Personlig kompetanse
God evne til empati, samarbeid og fleksibilitet.
God på samarbeid.
Ha stor arbeidskapasitet og ha evne til å se utfordringer i stedet for problemer.
Mestre det å ha en uforsigbar arbeidshverdag.
Evne til å fremme ett godt arbeidsmiljø, faglig oppdaterte ansatte og helhetlig omsorg i tjenesten for slik å kunne vurdere brukernes individuelle behov.
Er løsningsorientert, pasientorientert og fleksibel.
Du er trygg på deg selv, har selvinnsikt, og tåler motgang.
Evne å kommunisere med mennesker i ulike og utfordrerne livssituasjoner.
Evne til å arbeide selvstendig med strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene.
Evne til å bruke og formidle din fagkompetanse overfor brukere, pårørende og kollegaer.
Evne å kommunisere med mennesker i ulike og utfordrerne livssituasjoner
Evne til å takle stress og være tilpassningsdyktig da dette er en tjeneste med nye situasjoner og endringer i hverdagen og hvor det er behov for raske avgjørelser.
Førerkort kl. B

 Øvrige vilkår

Ansvarsområde, arbeidssted og arbeidstid vil kunne bli endret i takt med kommunens skiftende behov.

Ved tilsetting må gyldig og tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.

Arbeidstakere tilsettes i Averøy kommune. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har nødvendig norskkunnskap, skal vedkommende kunnedokumentere sin kunnskap om gjennomført språktest minimun nivå 3, før evt. ansettelse.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, arbeidstid, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Ved internt opprykk, kan andre sykepleierstillinger bli ledig.

Søknad sendes

Det ønskes elektroniske søknader. Link til søknadsskjema finnes på denne siden.

Attester og vitnemål kan legges ved søknad evt. medbringes til et eventuelt intervju.

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/1713

Søknadsfrist:

02.10.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Ladevangen omsorgssenter

Kontaktpersoner:

Adresse:

Gammelveien 15 6530 Averøy