Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester har ledige stillinger som

Helsefagarbeider

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester yter tjenester til hjemmeboende i kommunen, og drifter i tillegg to bemannede bofellesskap. Vi utfører både tradisjonelle hjemmetjenester og avansert klinisk sykepleie.

Dette stiller store krav til kompetansen hos våre ansatte, og vi er nå igang med jevnlig sertifisering av både sykepleiere og helsefagarbeidere for å sikre at vi har den nødvendige kompetansen innenfor tjenesten

 

60% fast stilling for helsefagarbeider med arbeidstid pt. turnus/natt pt inkludert langvakter og arbeid hver 4. helg. Arbeidssted er pt. hjemmesykepleien

70% vikariat for helsefagarbeider fra snarest - 01.09.2023 med arbeidstid pt. turnus D/A og arbeid pt. hver 3 helg. Arbeidssted er p.t Langøya Bofellesskap.

Ved internt opprykk kan annen stillingsstørrelse bli ledig

 

Kvalifikasjoner

Det kreves norsk autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier og praksis.
Søkere må ha førerkort kl.B, og være komfortabel med bilkjøring i all slags vær.
Det er en forutsetning for stillinger innen pleie og omsorg at søker mestrer norsk skriftlig og muntlig tilfredsstillende.
Ved tilsetting må gyldig og tilfredsstillende politiattest legges frem før tiltredelse.
Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.

Vi søker helsefagarbeider som har

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evne til å arbeide selvstendig

Evne til å takle stress og uforutsigbarhet
Godt humør og evne til å arbeide i et miljø i stadig omstilling
Interesse for å holde seg faglig oppdatert

Vi tilbyr

For stillingene gjelder lønn etter kvalifikasjoner. Tilsetting for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og avtaler.

Vi ønsker at våre ansatte er best mulig kvalifisert for de oppgavene som skal utføres. Vi gir derfor mulighet for å ta videreutdanning innenfor fagområder som er relevant for tjenesten.

Vi tilbyr jevnlig internundervisning, og følger en fast årlig e-læringspakke for alle ansatte tilpasset den enkeltes kompetansenivå.

Søknad sendes

Det ønskes elektroniske søknader. Link til søknadsskjema finnes på denne siden eller vår hjemmeside www.averoy.no under valget ledige stillinger.

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

22/1722

Søknadsfrist:

02.10.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Hjemmebaserte tjenester

Kontaktpersoner:

Adresse:

Gammelveien 15 6530 Averøy