Hjemmebaserte tjenester

Ved hjemmesykepleien er det ledige stillinger som

Sykepleiere

100 % fast stilling som sykepleier med arbeidstid pt. turnus/langvakter med arbeid p.t hver 4. helg

80 % vikariat som sykepleier fra snarest til 05.01.24 med arbeidstid p.t turnus/langvakter med arbeid pt. hver 4.helg.

Oppgi i søknaden hvilken stilling  du søker og prioriter dersom du søker begge.
Ved internt opprykk, kan annen stillingsstørrelser bli ledig.

Hjemmebaserte tjenester

Vi yter tjenester til alle hjemmeboende i kommunen, inkludert to bemannede omsorgsboliger. I tillegg til de mer tradisjonelle hjemmetjenesteoppgavene, utfører vi jevnlig avansert klinisk sykepleie jfr innbyggernes behov, og i nær kontakt med spesialisthelsetjenesten.  
Vi har stort fokus på kompetanse, og vi har høy andel ansatte med videreutdanning. Vi vil derfor legge til rette for at de som blir tilsatt kan ta videreutdanning innenfor fagområder som er relevant for tjenesten, dersom vedkommende ikke har videreutdanning.

Tjenesten er i gang med sertifisering av alt helsepersonell, og dette vil bli gjennomført etter faste intervaller for å sikre kompetansen internt i enheten, samt kunne spisse internopplæringen jfr. avdekket behov.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som sykepleier
Gode datakunnskaper og -forståelse
Det er en forutsetning for stillinger innen pleie og omsorg at søker mestrer norsk skriftlig og muntlig tilfredsstillende.
Søkere må ha førerkort kl.B, og være komfortabel med bilkjøring i all slags vær.
Foruten utdanning og relevant praksis, vil personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges.
Tilsettingen forutsetter at gyldig og tilfredsstillende politiattest legges frem før tiltredelse.

Vi søker sykepleier som har
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Evne til å takle stress og hyppige omstillinger
Interesse for å holde seg faglig oppdatert
Godt humør og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr 
For stillingen gjelder lønn etter lokal lønnstige. Tilsetting for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og avtaler.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Averøy kommune. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har nødvendig norskkunnskap, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap om gjennomført språktest minimun nivå 3, før evt. ansettelse.

Søknad sendes
Det ønskes elektroniske søknader. Link til søknadsskjema finnes på denne siden.

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/1721

Søknadsfrist:

02.10.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Hjemmesykepleien

Kontaktpersoner:

Adresse:

Gammelveien 15 6530 Averøy