Averøy kommune

Ved Averøy Legesenter er det ledig

Fastlegehjemmel/ Allmennlege i spesialisering/vikariat

Det er ledig en fastlegehjemmel/ ALIS stilling / vikariat ved Averøy legesenter med tiltredelse snarest.

Beskrivelse av arbeidssted 

Averøy legesenter er en veletablert praksis med 5 leger og Lis1 lege. En av fastlegene skal gå av med pensjon til sommeren. I denne sammenheng søker vi etterfølger. Vi kan tilby høy kommunal fastlønn, samt en andel av egenandeler og refusjoner på 30/ 40 % avhengig av spesialisering. En kan også vurdere tilsetting som Alis på gode vilkår. Listestørrelsen er 850.

Averøy legesenter er det eneste legesenteret i kommunen. Det er lokalisert på Bruhagen som er kommunesentrum, og sentrum av Kristiansund er kun 15 km unna.

Legesenteret er velutstyrt med romslige lokaler med blant annet ultralyd, to skadestuer og tre undersøkelsesrom for gynekologisk undersøkelse i tilknytning til kontorene. Senteret har 3,2 årsverk hjelpepersonale.

Stillingens ansvarsområder er

Fastlegeoppgaver og kommunale legeoppgaver.

Stillingen inngår i legevaktordningen. Averøy kommune har legevaktsamarbeid med kommunene Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll, vaktbelastningen er ca. 25-delt vakt. Vaktene organiseres med kveldsvakt og nattevakt med bakvakt i hjemmevakt på kveldstid.

Kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som lege
Helst ferdig med LIS1 tjenesten
Det er ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin
God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Vi søker fastlege/ ALIS/ Vikar

Med interesse for kommunehelsetjeneste og samfunnsmedisin.
Evne til løsningsorientert tenkning med fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi krever

Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. Oppgi HRP-nummer i søknaden.
Tilsettingen forutsetter at det fremlegges gyldig og tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Førerkort min. kl. B

Annet

Ansettelser etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. For tilsetting som ALIS kan ulike ansettelsesformer og avtaler vurderes. Dersom stillingen ikke blir besatt, kan det åpnes for vikariat etter nærmere bestemmelser. Vi kan også tilby kortere vikariat i sommer, på gode betingelser.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Link til søknadskjema finner du på denne siden. Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.

 

Del på:

Referansenr:

22/1322

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

31.08.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Kontaktpersoner:

Adresse:

Bruhagen 6530 Averøy