Averøy kommune

Ved Averøy Legesenter er det ledig

Fastlegehjemmel

Det er ledig stilling som fastlege i kommunal fastlegehjemmel ved Averøy legesenter, eventuelt som ALIS stilling eller vikariat.

Beskrivelse av arbeidssted
Averøy legesenter er en veletablert praksis med 5 leger og turnuslege, organisert som DA. Averøy kommune står som eier av den ene fastlegehjemmelen som det nå skal tilsettes i, og kan vurdere alle typer organisering/ ansettelse etter ønske og avtale.

Averøy legesenter er det eneste legesenteret i kommunen. Det er lokalisert på Bruhagen som er kommunesentrum. Sentrum av Kristiansund er kun 15 km unna senteret. Senteret er velutstyrt med romslige lokaler med blant annet ultralyd, to skadestuer og tre undersøkelsesrom for gynekologisk undersøkelse i tilknytning til kontorene. Senteret har 3,2 årsverk hjelpepersonale.

Stillingens ansvarsområder er
Fastlegeoppgaver og kommunale legeoppgaver.

Stillingen inngår i legevaktordningen. Averøy kommune har legevaktsamarbeid med kommunene Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll. Legevakten er lokalisert på Kristiansund sykehus (midlertidig på Frei gamle rådhus) og vaktbelastningen er ca. 25-delt vakt. Vaktene organiseres med kveldsvakt og nattevakt med bakvakt i hjemmevakt på kveldstid.

Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege
Fortrinnsvis ferdig med LIS1 tjenesten
Det er ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin
God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Vi søker fastlege/ALIS/vikar
Med interesse for kommunehelsetjeneste og samfunnsmedisin.
Evne til løsningsorientert tenkning med fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi krever
Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. Oppgi HPR-nummer i søknaden.
Tilsettingen forutsetter at det fremlegges gyldig og tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Gyldig førerkort min. kl. B

Annet
Averøy kommune er eier av den fastlegehjemmelen som nå lyses ut. Det er lønn etter avtale.

Ansettelser etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Dersom en ønsker å kjøpe fastlegehjemmel fra kommunen, vil dette skje etter avtale. For tilsetting som ALIS kan ulike ansettelsesformer og avtaler vurderes. Etter endt spesialisering vil det også være mulighet for overtakelse av hjemmelen. Dersom stillingen ikke blir besatt, kan det åpnes for vikariat etter nærmere bestemmelser.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Link til søknadskjema finner du på denne siden.

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

21/445

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

08.08.2021

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Averøy legesenter

Kontaktpersoner:

Adresse:

Bruhagen 6530 Averøy